Innmelding i Liverbirds Stavanger

Medlemskap koster kr 250,- per sesong

BANK:
Bankkonto: 3520.39.39424
Send email med navn, telefonnummer og email addresse til styret@liverbirds-stavanger.no

VIPPS:
Bruk QR kode eller Vipps kode 576215
Husk å legge inn Navn, telefonnummer og email addresse

Alternativt kan du sende email med samme info til styret@liverbirds-stavanger.no

Hvis ingen av disse passer kan du ta kontakt med Liverbirds eller baren når du er på Stavanger Sportscafe så skal vi hjelpe deg.

Hilsen Styret

Sjekk ut vår Facebook side